užplūsti

užplūsti
užplūsti statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pateikties komanda ↑skaidrės ↑užplūdimo veiksmui atlikti. atitikmenys: angl. cross-fade ryšiai: dar žiūrėkpateikti dar žiūrėkskaidrė dar žiūrėkužplūdimas palyginknustumti palyginkužslinkti

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • užplušti — 2 užplùšti, ùžpluša, o tr. uždirbti plušant: Per darbymečius galima užplušti kokį centnerį pas buožes (sov.) J.Avyž. plušti; apsiplušti; įplušti; nuplušti; praplušti; prisiplušti; suplušti; užplušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplūsti — 1. intr. pakilti, patvinti: Daba upukas paršokamas, o kad užplūs, gausi pabristi Vgr. Visi upiai užplūdo J. 2. intr. būti paplukusiam, užlietam, pasemtam: Ažplūdo pieva Sl. Visa pieva užplūdusi vandenimi J. Teip jau buvom užplūdę, užtvinę Brž. 3 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplūsti — vksm. Kai̇̃ nuléido sniẽgą, vi̇̀sos ùpės užplūdo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • cross-fade — užplūsti statusas T sritis informatika apibrėžtis ↑Pateikties komanda ↑skaidrės ↑užplūdimo veiksmui atlikti. atitikmenys: angl. cross fade ryšiai: dar žiūrėk – pateikti dar žiūrėk – skaidrė dar žiūrėk – užplūdimas palygink – nustumti palygink –… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • antplūsti — (ž.) intr. 1. užsilieti, užbėgti: Ančplūs [v]anduo, i nūmirks viskas Užv. Ant ledo vanduo antplūdęs bus antrūgos J. 2. daugeliui kartu ateiti, atvykti, užplūsti: Iš kur tų pjovėjų teip antplūdo? KlvrŽ. Žvėdai iš Kuršo į Žemaičius antplūdusys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūsti — 1. intr. užtvinti: Apiplūs pievos vandeniu, kaip užtvenks upę Varn. Visi daržai apiplūdo vandenimi J. 2. tr. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus... Sidabra pavasarį ..., išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplūsta BM177(Jnš). 3. tr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplūdimas — užplūdìmas sm. (2) 1. pritekėjimas: Šunakaris tokiuo įnirtimu savo barzdą kratė, kad net akys jam raudo nuo kraujo užplūdimo į galvą Vaižg. 2. → užplūsti 4: Didelis užplūdìmas vandeni[u] BM243. 3. → užplūsti 6: Pamanyk, koks žmonių užplūdimas!… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užplūdinti — 1. caus. užplūsti 2: Užvertė, užplūdino bebrai šaltinius Mrc. 2. caus. užplūsti 6: [Japonų kapitalistai] užplūdino streikuojančių fabrikų trobesius savo policija, savo žandarais ir šnipais (sov.) rš. plūdinti; nuplūdinti; paplūdinti; užplūdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • anteiti — anteĩti (ž.) 1. intr. užeiti, užlipti (ant ko): Antẽjo ant tilto Tl. Anteĩk ant klėtės Vvr. 2. intr. užslinkti: Perkūnija anteĩta KlvrŽ. Antẽjo smarkus būrys lytaus Šts. Bet šaltis tuo kartu tiktai tokią terionę tedaro, kad jis anteis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiplušti — 2 apsiplùšti, apsìpluša, o įstengti užbaigti darbus, apsitriūsti: Neapsidirbu, neapsìplušu Mrj. plušti; apsiplušti; įplušti; nuplušti; praplušti; prisiplušti; suplušti; užplušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”